Sołectwo Murzynko
Meteo Murzynko
Galeria

Stowarzyszenie

  Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno - gospodarczego i kulturalnego społeczności wsi Murzynko.
2. Działanie na rzecz budowy i poprawy infrastruktury wsi Murzynko.
3. Stworzenie mieszkańcom Murzynka dogodnych warunków do rozwijania zainteresowań, pogłębiania wiedzy oraz samorealizacji
4. Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.
5. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
6. Organizacja i przeprowadzanie imprez o charakterze sportowym, informacyjnym, turystycznym oraz kulturalno-oświatowym.
7. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między wspólnotami lokalnymi i międzynarodowymi.
8. Działanie na rzecz ochrony środowiska.