Sołectwo Murzynko
Meteo Murzynko
Galeria

Murzynko

Historia

Pierwsze wzmianki o Murzynku pochodzą z 1343 r., kiedy nazwą Murzynek nazwano jedną zagrodę z czterema łanami. Kolejna wzmianka dotyczyła spisu z XIX w., który podawał, że Murzynko stanowiło kolonię niemiecką Klein Morin (Klein Mursinno), składającą się z 8 domostw z 94 mieszkańcami: 87 ewangelistami, 7 katolikami i 26 analfabetami, czyli parobkami, którzy nie byli zaliczani do mieszkańców wsi. Do lat 60-ych XX w. w Murzynku stał kościół ewangelicki, który, po ucieczce niemieckich osadników po II wojnie światowej, jako bezużyteczny obiekt został rozebrany. O istnieniu kościoła w Murzynku przypominają mieszkańcom pozostałości cmentarza przykościelnego, stary budynek plebani, pełniący obecnie funkcje wielorodzinnego domu mieszkalnego, a także zwyczajowa nazwa tego miejsca, „plebanka”.
Na początku XX w. wybudowano tutaj szkołę podstawową, którą zamknięto w 1989 r. Do 2004 r funkcjonował na terenie wsi punkt skupów buraków cukrowych, z linią kolejki wąskotorowej wybudowanej w 1905, prowadzącej do cukrowni w Tucznie. Na terenie Murzynka nie istniały majątki dworskie, ani wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, dlatego w przeszłości społeczność oferowała liczne usługi dla okolicznych wiosek. Obecnie wieś pełni funkcję rolniczo-mieszkalną. Po wojnie powstaje w Murzynku Ochotnicza Straż Pożarna a także rozpoczyna swą działalność Koło Gospodyń Wiejskich.

Położenie

Murzynko położone jest w południowo-wschodniej części gminy Gniewkowo, w odległości:
6 km od miasta Gniewkowo, będącego siedzibą gminnych władz samorządowych,
20 km od Inowrocławia, siedziby władz samorządowych szczebla powiatowego,
25 km od Torunia, siedziby samorządowych władz wojewódzkich,
55 km od Bydgoszczy, siedziby wojewódzkiej administracji rządowej,
a także, 22 km od Aleksandrowa Kujawskiego i 28 km od Ciechocinka.


Powierzchnia terenu

Murzynko (część zabudowana) usytuowane jest na niewielkim wzniesieniu morenowym rozciągniętym w kierunku NW – SE. Od północnego wschodu wieś otacza płytkie jezioro (9 ha) z bogatym pasem trzcin oraz podmokłymi łąkami. Obniżenie w kierunku południowym nie jest tak znaczne i tylko w niektórych miejscach występują stawy wraz z wilgotnymi łąkami o podłożu torfowym. Rozległe tereny rolnicze ciągnące się na południe od zabudowań, znajdują się na płaskiej powierzchni . Rzeźba ta ukształtowała się w czasie ostatniego zlodowacenia pod wpływem działalności erozyjnej i akumulacyjnej lodowca i wód fluwioglacjalnych.

Gleby

Rozmieszczenie gleb na terenie wsi jest związane z morfogenezą terenu. Na terenie równinnym przeważają czarne ziemie należące do najwyższych kompleksów przydatności rolniczej. Występują również gleby brunatne, a także płowe, szczególnie na stokach wyniesienia morenowego. W miejscach podmokłych występują gleby pochodzenia organicznego.

Klimat
Obszar Murzynka, jak i całej gminy położony jest w strefie przejściowej między klimatem regionu Środkowowielkopolskiego i Chełmińsko-Toruńskiego (Woś A., 1999, Klimat Polski, PWN, Wa-wa). Na podstawie amatorskich obserwacji meteorologicznych z lat 1994 – 2007 przeprowadzanych bezpośrednio na terenie wsi, wynika iż średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,5oC. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z temperaturą   –1,8oC a najcieplejszy lipiec 18,7oC. Opadów na terenie Murzynka jest stosunkowo niewiele, roczna suma opadów wynosi ok 500 mm. Najwięcej opadów występuje w lipcu, kiedy spada średnio 82,0 mm, natomiast najsuchszym styczeń 24,1 mm oraz październik 28,4 mm. Pewnym problemem są dość często występujące  tutaj okresy bezopadowe. Przez ostatnie 5 lat w okresie wegetacyjnym występował co najmniej jeden taki okres, co przy dość wysokich temperaturach powoduje wystąpienie posuchy. Ważnym elementem klimatu, szczególnie dla rolnictwa, jest częstość występowania gradobić i ekstremalnych wiatrów.  W analizowanych latach na terenie wsi nie notowano silnego gradobicia ani niszczycielskiego wiatru.

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam